Martin en Cornea

Ek en Martin het ‘n Financial Negotiator wat jou leer hoe om die bank se geld te gebruik om skuld terug te betaal en vir jouself ‘n salaris verhoging te gee.

Die voorwarde is dat jy kapitaal moet kan kry, deur middel van ‘n lening of verband.

Die geld bly in jou bank en gaan nooit uit jou hande uit nie, jy bly in beheer, maar hy leer jou hoe om dit te skuif.

Ons is nou 2 maande besig met dit en sien ‘n duidelike verskil in ons finansies.

Indien jy belang stel, kan jy onderstaande link voltooi en my naam as verwysing insit.

Dit kom direk by hom uit en hy kan ‘n analise doen om te kyk of hy kan help.

Ons kan dan van daar af reel om mekaar te ontmoet en gesels.

Dit gaan oor “mindset” en hoe ons geleer is.

Ons het almal geleer die son kom in die Ooste op, maar dis nie waar nie, want die son staan stil.

Wiseman Concept © 2018 EMERALD FIRE COMPUTER SYSTEMS